Change language:

Szanowni Państwo

Witamy na stronie aukcji polskich koni wierzchowych. Pierwsza aukcja została zorganizowana w 2014 roku podczas Cavaliady w Poznaniu.

Kolejna edycja odbyła się w grudniu 2015 r. także podczas poznańskiej Cavaliady.

Już dzisiaj Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie mają przyjemność zaprosić Państwa do przesyłania ofert do kolejnej edycji aukcji polskich koni wierzchowych, która odbędzie się podczas Cavaliady w Poznaniu w grudniu 2016 r.

Ta inicjatywa to przejaw działania na rzecz rozwoju "przemysłu konnego", którego istotnym elementem jest rynek aukcyjny. Uważamy, że przedstawione konie stanowią dobry materiał i praca włożona w ich przygotowanie do użytkowania wierzchowego pozwoli przyszłym nabywcom dosiadać tych koni z pełną satysfakcją.

Organizatorzy
Patronat medialny:
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podpisanie załączonego formularza i wysłanie na adres:
Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa , aukcja@pzhk.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 września 2016. Za zgłoszenie po tym terminie należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości PLN 100 + VAT (23%).

Konie zgłoszone na Aukcję poddane zostaną ocenie Selekcjonerów PZHK, pod względem pokroju oraz cech użytkowych i predyspozycji do dyscypliny wskazanej w zgłoszeniu. Dokładne miejsca i terminy oceny zostaną ustalone bezpośrednio z zainteresowanymi. Konie niepoddane ocenie Selekcjonera PZHK, nie będą miały prawa udziału w Aukcji.