Change language:

Szanowni Państwo

Witamy na stronie aukcji polskich koni wierzchowych. Pierwsza aukcja została zorganizowana w 2014 roku podczas Cavaliady w Poznaniu.

Kolejna edycja odbyła się w grudniu 2015 r. także podczas poznańskiej Cavaliady.

Już dzisiaj Polski Związek Hodowców Koni, Agencja Nieruchomości Rolnych, Międzynarodowe Targi Poznańskie mają przyjemność zaprosić Państwa do przesyłania ofert do kolejnej edycji aukcji polskich koni wierzchowych, która odbędzie się podczas Cavaliady w Poznaniu w grudniu 2016 r.

Ta inicjatywa to przejaw działania na rzecz rozwoju "przemysłu konnego", którego istotnym elementem jest rynek aukcyjny. Uważamy, że przedstawione konie stanowią dobry materiał i praca włożona w ich przygotowanie do użytkowania wierzchowego pozwoli przyszłym nabywcom dosiadać tych koni z pełną satysfakcją.

Organizatorzy
Patronat medialny:
Warunki dla sprzedających

 1. Na Aukcję przyjmowane będą konie i kuce hodowli krajowej w wieku minimum 4 lat, użytkowane w kierunku sportowym w dyscyplinach: skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, WKKW oraz powożenie.
 2. W celu zgłoszenia konia na aukcję należy wypełnić i podpisać załączony formularz, a następnie wysłać pocztą na adres:
  Polski Związek Hodowców Koni,
  ul. Koszykowa 60/62 m. 16,
  00-673 Warszawa
  lub mailem na adres : aukcja@pzhk.pl
  Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne (wykonane max. 1 miesiąc przed datą zgłoszenia) wyniki badań lekarskich (wzór formularza w załączeniu). Zaleca się wykonanie pełnego badania konia z uwzględnieniem zdjęć RTG kończyn (TUV).
  UWAGA: badanie można wykonać we własnym zakresie (za dostarczenie własnych zdjęć RTG przysługuje upust 200zł od kwoty wpisowego wymienionej w pkt. 5) lub zlecić za pośrednictwem PZHK (koszt do ustalenia z lek. wet.) wraz z zamówieniem usługi foto/video (patrz pkt. 5)

  Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2016 r. Za zgłoszenie w późniejszym terminie naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN + VAT (23%).
 3. Konie zgłoszone na Aukcję poddane zostaną ocenie Selekcjonerów PZHK, pod względem pokroju oraz cech użytkowych i predyspozycji do dyscypliny wskazanej w zgłoszeniu. Dokładne miejsca i terminy oceny zostaną ustalone bezpośrednio z zainteresowanymi. Konie niepoddane ocenie Selekcjonera PZHK, nie będą miały prawa udziału w Aukcji.
 4. Właściciele koni zakwalifikowanych do Aukcji (pozytywnie ocenionych przez Selekcjonerów), będą zobowiązani dostarczyć wysokiej jakości zdjęcia oraz film wideo jakości HD pokazujące konia w treningu (prezentujący jego cechy użytkowe). Zdjęcia i filmy niespełniające podanych warunków nie zostaną wykorzystane przez organizatora do zamieszczenia informacji o koniu w katalogu i na stronie internetowej aukcji. Właściciele będą mogli zlecić wykonanie zdjęć i filmów profesjonalnej firmie, zatrudnionej przez Organizatora, w miejscach wskazanych przez Organizatora. Wykonane materiały zostaną wykorzystane w celach promocyjnych aukcji.
 5. Od właścicieli koni zakwalifikowanych na Aukcję, którzy dostarczą zdjęcia i filmy wg. podanych warunków, pobrana zostanie opłata wysokości 1000 PLN + VAT (23%) w formie depozytu na pokrycie kosztów organizacyjnych, przy czym po stawieniu się ze zgłoszonymi końmi na Aukcji, otrzymają oni zwrot 500 PLN + VAT (23%). Od właścicieli koni zakwalifikowanych na Aukcję, którzy skorzystają z usługi wykonania zdjęć i filmów za pośrednictwem Organizatora, pobrana zostanie opłata wysokości 1500 PLN + VAT (23%) w formie depozytu na pokrycie kosztów organizacyjnych, przy czym po stawieniu się ze zgłoszonymi końmi na Aukcji otrzymają oni zwrot 700 PLN + VAT (23%). W ramach powyższej opłaty PZHK zapewnia: boks z pierwszą ściółką w pawilonie MTP, numerek aukcyjny i czaprak dla konia, bluzę dla prezentera oraz katalog i reklamę na stronie www.terazpolskiekonie.pl (oraz opcjonalnie wykonanie zdjęć i filmu). Od kwoty netto zapłaconej za konia podczas Aukcji, pobrana zostanie prowizja na rzecz PZHK wysokości 5% netto + VAT (23%).
 6. Wpłaty depozytu należy dokonać przelewem na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 tytułem "Aukcja Koni", niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu konia do Aukcji, nie później niż do 24.10.2016 r. W katalogu umieszczone zostaną tylko te konie, za które wpłynie depozyt.
 7. Konie zgromadzone zostaną w dniach 2-3 grudnia br. (podczas „Cavaliady”) w Poznaniu, w Pawilonie Polskiej Hodowli, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Terminy i szczegóły prezentacji koni w czasie „Cavaliady” podane zostaną w terminie późniejszym.
 8. Konie muszą być zdrowe oraz zaopatrzone w dokumenty identyfikacyjne - paszporty PZHK z aktualnymi datami szczepień i zastosowanych środków leczniczych.
 9. Wystawca odpowiada za przygotowanie koni do prezentacji oraz za schludny wygląd prezentera. PZHK zapewnia bluzę dla prezentera (jeźdźca lub powożącego i luzaka) oraz czaprak i numer aukcyjny dla konia, które należy odebrać w biurze aukcji.
 10. Wszystkie konie powinny być przygotowane do inspekcji (w tym do badania weterynaryjnego i wykonania zdjęć RTG) w godzinach tzw. otwartych stajni w dniach 2-3 grudnia 2016 oraz podczas trwania całej imprezy. Przygotowanie koni obejmuje również możliwość próbnego dosiadania koni / powożenia przez zarejestrowanych klientów.
 11. Po zakończeniu imprezy konie wracają do macierzystych stajni, chyba że wystawca i nabywca uzgodnią inaczej.
 12. W przypadku zawarcia transakcji sprzedaży koni w wyniku działań marketingowych przeprowadzonych przez Organizatorów przed i w trakcie Aukcji w Poznaniu w dniach 2-3 grudnia 2016 roku, Organizatorzy oferują pomoc przy realizacji transakcji i transporcie konia. Wynagrodzenie w takim przypadku wynosi 500 PLN + VAT (23%).
 13. Liczba koni przyjmowanych na aukcję jest ograniczona.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia konia na aukcję bez podania przyczyny.